Gửi báo giá dịch vụ tư vấn khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 16-12-2020 08:22

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời Các doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thấm định giá có nhu cầu tham gia thì gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất tại thời điểm UBND thành phố phê duyệt giá đất đối với các dự án theo Kết luận số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 của Thanh tra Chính phủ (Chi tiết xem tại file văn bản kèm theo).

Báo giá dự toán phải báo cáo thuyết minh rõ ràng và đảm bảo điều kiện quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biếu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành. Để phục vụ lập dự toán, đề nghị các doanh nghiệp liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đối với khu đất/ dự án trên.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác