Điều chỉnh dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng
Đăng ngày 30-12-2020 09:50

Tên dự án: Cải tạo, sửa chửa nhà số 32 đường Bạch Đằng (theo Tờ trình số 8007/TTr-UBND ngày 03/12/2020).

Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất bố trí nơi làm việc mới cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố sau khi di dời khỏi trụ sở cũ tại 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng lịch sử Đà Nẵng.

Quy mô điều chỉnh: 

 

a. Quy mô đầu tư dự án theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

b. Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đầu tư dự án Cải tạo, sửa chửa nhà số 32 đường Bạch Đằng theo các chủ trương đã được UBND thành phố thống nhất.

Cụ thể như sau:

- Bổ sung chi phí tư vấn đầu tư được phê duyệt hồ sơ dự toán tại quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 (kinh phí dự toán phê duyệt bổ sung là 324.012.119 đồng)

- Bổ sung thêm 01 điểm dừng hạng mục Thang máy được phê duyệt hồ sơ dự toán tại Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 (kinh phí dự toán phê duyệt bổ sung là 130.000.000 đồng).

- Bổ sung hạng mục Khu nhà cảnh sát bảo vệ mục tiêu và bổ sung, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục do xử lý kỹ thuật tại hiện trường, các công việc để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật đảm bảo an toàn, chất lượng công trình với kính phí thực hiện là 3.882.000.000 đồng theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6403/UBND-SXD ngày 28/9/2020.

+ Tháo dỡ khu nhà tập thể xuống cấp tại 30 Bạch Đằng, đầu tư xây mới Khu nhà cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

+ Điều chỉnh thiết kế, kết cấu của khối nhà làm mới và khối nhà cải tạo.

- Bổ sung, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục do xử lý kỹ thuật tại hiện trường, các công việc để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật với kinh phí thực hiện là 130.362.000 đồng theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6714/UBND- SXD ngày 12/10/2020: Bổ sung sê nô thu nước phía sau của Khối nhà cải tạo để đảm bảo thoát nước mưa.

- Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục công việc bổ sung theo yêu của đơn vị quản lý sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của đơn vị, tăng tính thẩm mỹ cho công trình với kinh phí bổ sung không quá 9.916.000.000 đồng theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 7373/UBND-SXD ngày 31/10/2020.

+ Điều chỉnh thiết kế công năng, thẩm mỹ của khối nhà làm mới và khối nhà cải tạo; Điều chỉnh thiết kế tường rào, cổng ngõ, nhà bảo vệ, nhà xe cho đồng bộ với cảnh quan tổng thể công trình; bổ sung hệ thống thoát nước ngoài nhà.

+ Bổ sung các hạng mục phát sinh: Bổ sung hệ thống camera cho cổng chính và cổng phụ; Bổ sung hệ thống hội nghị trực tuyến; Điều chỉnh, bổ sung nội thất các phòng; Bổ sung hạng mục cải tạo vỉa hè hiện trạng tại vị trí 2 cổng đường Bạch Đằng và Trần Phú; Bổ sung hệ thống chiếu sáng ban đêm cho tòa nhà.

 

Dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp III.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 60.587.456.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Địa điểm thực hiện dự án:  Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năn 2019 -2021.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT