[Infographic]: Kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 11-01-2021 14:43, Lượt xem: 796

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ ngày 7-12 đến ngày 9-12), HĐND thành phố đã thông qua kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

THẾ VINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác