Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao sản lượng hành khách trên các tuyến xe buýt
Đăng ngày 11-01-2021 10:16

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu giải pháp, đề xuất phương án cụ thể nhằm nâng cao sản lượng hành khách trên các tuyến xe buýt có trợ giá, đặc biệt tại các tuyến có sản lượng rất thấp (Tuyến số 8,12,R14,R6A,TMF); báo cáo UBND thành phố trong tháng 1-2021.

UBND thành phố lưu ý Sở Giao thông vận tải việc tổ chức rà soát phương án tuyến, đánh giá đầy đủ nguyên nhân và có giải pháp cụ thể để nâng cao sản lượng hành khách trong thời gian chờ nghiên cứu điều chỉnh lộ trình tổng thể. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tạiCông văn số 8301/UBND-SGTVT ngày 16/12/2020.

 DÂN HÙNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT