Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản
Đăng ngày 05-02-2021 07:00

Ngày 3-2, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của HĐND thành phố, UBND thành phố, trong đó lưu ý Công vấn số 7043/UBND-TNMT ngày 26-10-2020, Quyết định số 797/QĐ-UBND ngay 18-2-2019, Quyết định số 6937/QĐ-UBND ngay 12-12-2017 của UBND thành phố, và các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, đến người dân và các tổ chức có liên quan.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong công tác thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản theo quy định của Trung ương, của thành phố. Việc cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản phải căn cứ quy hoạch khoáng sản, phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hoạt động khoáng sản; giám sát, đôn đốc và yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện nghiêm túc công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp khai thác khoáng sản không đúng các quy định tại Giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, gây ô nhiêm môi trường, chưa thực hiện nghiêm túc công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khi kết thúc khai thác.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy đinh pháp luật; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực theo quy định. Tham mưu UBND thành phố trong việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ có liên quan để xác định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đồi với các khu vực khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác, vận chuyên cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông ven biển thực hiện việc đánh giá tác động đến bảo đảm sự ổn định của bờ sông và các vùng đất ven sông, bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ trong mùa lũ, diễn biến bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông và ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác nước trên sông, an toàn của các công trình ven sông để thực hiện theo quy định.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản, nhất là các báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc diện mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường khu vực khai thác. Thực hiện việc gửi Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; yêu cầu tổ chức, cá nhân đã được UBND thành phố phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản thực hiện trách nhiệm nộp Lưu trữ địa chất tại Tông cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiểm tra thủ tục xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khai thác khoáng sản và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để Cục Thuế thành phố quản lý tốt các khoản thuế, phí có liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố. Chủ động cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp và gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản cho UBND cấp huyện được biết để thuận lợi trong công tác quản lý, giám sát.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường năng lực trong công tác thẩm định Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và bản vẽ thiết kế cơ sở các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với việc thực hiện thiết kế khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; tăng cường kiểm tra chất lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là chất lượng cát xây dựng. Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cụ thể liên quan đến khả năng sử dụng cát nhiễm mặn, sản xuất vật liệu thay thế cát, sỏi tự nhiên để làm vật liệu trong xây dựng; xác định các điểm tập kết khoáng sản (cát, sỏi...) và các điểm đổ thải để các Dự án, công trình vận chuyển, tập kết đất, cát, bùn thải không sử dụng phù hợp với Luật Quy hoạch.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thi công công trình và việc thực hiện thiết kế khai thác mỏ của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (trừ các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm việc buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu, tiêu thụ khoáng sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa; xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng chuẩn tắc thiết kế, lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khoáng sản trái phép. Chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì đường thủy nội địa, trong quá trình tuần tra phát hiện trường hợp khai thác, tập kết khoáng sản trái phép trên đường thủy nội địa được giao quản lý, thông báo đến UBND cấp huyện để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng từ thành phố đến địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển khoáng sản bằng phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với tổ chức, doanh nghiệp khai thác khoáng sản có hành vi xếp hàng vượt quá tải trọng cho phép khi lên phương tiện.

UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp; các cơ quan báo chí địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự... nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm phap luật về khoáng sản.

Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường và các lực lượng có liên quan thuộc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường; vận chuyển, tập kết, kinh doanh và sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là đối với khoáng sản làm vật liệu san lấp, cát, sỏi lòng sông, vàng sa khoáng...; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập khẩu khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện làm việc và yêu cầu các chủ đơn vị khai thác khoáng sản cam kết có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở về an toàn giao thông đối với các lái xe, bảo đảm chạy đúng tốc độ cho phép, không lấn làn, vượt sai quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vê tải trọng, gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động vận chuyển khoáng sản.

UBND thành phố đề nghị Cục Thuế thành phố rà soát, đánh giá tình hình nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố, trong đó bao gồm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo quy định. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản thông qua sản lượng khai thác thực tế của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

UBND thành phố giao UBND cấp huyện chủ trì thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ- CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; khoản 2 Điều 31 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP và Quyết định số 6937/QĐ-UBND ngày 12-12-2017 của UBND thành phố về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 10, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP;

Mặt khác, tăng cường ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác vàng, cát, sỏi, đất san lấp... ngay sau khi phát hiện hoặc nhận được báo tin xảy ra hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn quản lý; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tô chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn hoặc các nhiệm vụ định kỳ, đột xuất do UBND thành phố giao.

UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý, giám sát và kiểm tra hoạt động cải tạo đất nuôi trồng thủy sản, cải tạo mặt bằng trên địa bàn; đánh giá hiệu quả của các công tác này. Nghiêm cấm việc cho phép cải tạo mặt bằng, cải tạo đất nuôi trồng thủy sản, hoặc nạo vét ao, hồ, sông kết hợp thu hồi khoáng sản trái phép. Định kỳ hàng năm, có phương án, kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

UBND thành phố cũng giao UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn/bản/xóm; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác vàng, cát, sỏi, đất san lấp... ngay sau khi phát hiện; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND cấp huyện để chỉ đạo công tác giải tỏa. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài mà không báo cáo đề xuất giải quyết.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT