Điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 09-02-2021 03:36

Văn phòng Ủy ban nân dân thành phố thông báo kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng năm 2021.

(Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT