Lịch công tác tuần 11 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 08-03-2021 08:52

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 08/3

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

- 09h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với BCH Công đoàn VP UBND thành phố về nhân sự ứng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

PHGB, tầng 3

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với lãnh đạo Cục Thuế thành phố

- 11h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh trả lời phỏng vấn DANANGTV về Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố giai đoạn 2016-2020

PH số 1, tầng 3

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe BCHQS thành phố báo cáo số 1048/BC-BCH

- 15h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự họp tại Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

PHGB, tầng 3

05 Quang Trung

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Thường trực Tổ công tác về đầu tư công

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục xúc tiến, thu hút, triển khai đầu tư một số dự án

- 16h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo nội dung Đề án thu hút đầu tư

PH số 1, tầng 3

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình hoạt động các tuyến xe buýt trợ giá và Đề án phát triển mạng lưới đăng kiểm xe cơ giới

- 16h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc với các ngành về kết quả thực hiện NQ 06-NQ/TU ngày 06/3/2015 của BTVTU về phương hướng nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo

PH số 1, tầng 2

 

Thứ Ba 09/3

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự HN lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng UBND thành phố

HT số 2, tầng 2

- 8h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố

HT số 1, tầng 2

- 10h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc

P.KT2, tầng 2

- 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương

- 10h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

PH số 1, tầng 3

 

PH số 2, tầng 2

- 10h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đối thoại với công dân

P.TCD, tầng 1

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

­ Thứ Tư 10/3

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư dự án Danang Bay của Tập đoàn VNPT

PHGB, tầng 3

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc lãnh đạo với Cục Thuế thành phố

Trụ sở Cục Thuế

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các vướng mắc về đất đai để chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 16h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tình hình triển khai công tác đền bù giải tỏa dự án Tuyến cống thoát nước Khe Cạn

PH số 1, tầng 3

Thứ Năm 11/3

S

- 8h00: CT các PCT họp quy hoạch kiến trúc

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo nội dung và đối thoại với công dân

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất

P.TCD, tầng 1

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh  nghe báo cáo tình hình xúc tiến, thu hút đầu tư một số dự án do Tập đoàn Sakae nghiên cứu

PH số 2, tầng 2

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo liên quan đến hoạt động của các mỏ Khe Đương, Vàng Bông Sen và Cà Nhông; Phương án trồng rừng phục hồi khai thác mỏ và việc đóng thuế rừng khi khai thác

PH số 1, tầng 3

Thứ Sáu 12/3

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị liên quan

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai một số dự án

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo nội dung Đề án phát huy các nhóm ngành kinh tế

- 11h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM

PH số 1, tầng 3

 

P.KT2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Hội nghị về đền bù giải tỏa quận Liên Chiểu

TTHC quận Liên Chiểu

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh xử lý vướng mắc các công trình trọng điểm

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị Tổng kết Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố giai đoạn 2016-2020 và công tác đối ngoại năm 2020

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo nội dung Quy hoạch 03 loại rừng

HT số 1, tầng 2

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ

PH số 2, tầng 2

   Thứ Bảy (13/3):

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT