Treo cờ nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2021)
Đăng ngày 26-03-2021 04:12

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2021), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo như sau:

- Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu, thuyền trên địa bàn thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 29/3/2021.

- Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 28/12/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 trên địa bàn thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT