Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình làng Nam Ô
Đăng ngày 29-03-2021 01:05

Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình làng Nam Ô.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: ƯBND thành phố Đà Nằng

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư, quản lý dự án: Sở Văn hóa và Thể thao

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư bảo tồn, tu bổ phục hồi di tích Đình làng Nam o nhăm chông xuông cấp, hư hỏng; đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình làng Nam Ô với quy mô cụ thể như sau:

a. Đình làng Nam Ô, diện tích 130m2.

- Tháo dỡ bộ phận kết cấu công trình hiện trạng, gồm:

+ Hệ mái: mái chính lợp ngói máy; mái tiền đàn sàn BTCT; lầu chuông, trống mái đắp vữa giả ngói âm dương; bờ mái và tiền đàng, lầu chuông, trống có trang trí giao giống; mái lợp ngói không tương xứng giá trị di tích, các trang trí chưa đồng nhất làm mất mỹ quan.

+ Hệ thống khung cột BTCT không tương xứng giá trị di tích và kết cấu truyền thống.

+ Tường xây gạch mỏng.

+ Nền lát gạch men, mất màu, không phù hợp tính chất di tích.

- Căn cứ trên các yếu tố hiện trạng để bảo quản, phục hồi:

+ Mái: phục hồi mái lợp ngói âm dương và bờ mái, giao giống, ô hộc trang trí.

+ Hệ khung cột: phục hồi chính điện và tiền đàn hệ khung gỗ (cột, kèo, xuyên, trến...) và hệ giàn mái bằng gỗ nhóm 2 (đòn tay, rui...).

+ Tường: gia cố giằng đinh tường và tường thu hồi khi tháo dỡ mái ngói; xây và trát phục hồi khối xây, quét vôi màu lại toàn bộ công trình; phục hồi trang trí hệ thống bệ thờ và các trang trí.

+ Nền: gia cố nền bằng bê tông và lát phục hồi bằng gạch gốm.

+ Bảo quản chống mối nền, chống mối gỗ.

+ Bố trí hệ thống điện chiếu sáng, bình PCCC bên trong công trình.

b. Nhà trù, diện tích 32m2

- Tháo dỡ Nhà phụ hiện trạng xây áp tường rào với kết cấu công trình tạm: cột bê tông và hộp thép (cột kèo, đòn tay), mái lợp tôn đã gỉ rét.

- Xâỵ mới Nhà trù theo thiết kế: kết cấu móng xây đá hộc, tôn nền theo nền tổng thể, nền bê tông lát gạch gốm; hệ khung gỗ (băng kèo); tường bao xây gạch thẻ, trát vữa, quét vôi; kết cấu kèo gỗ, dàn mái gỗ lợp ngói âm dương, lỗ bờ nóc, bờ quyết đơn giản; bố trí hệ thống điện chiếu sáng bên trong.

c. Nhà thuyền, diện tích 25m2

- Xây mới Nhà để thuyền trong khuôn viên di tích: kết cấu móng xây đá hộc; tôn nền theo nền tông thể, nền bê tông lát gạch gốm; xây cột gạch, gác băng kèo gô, dàn mái gỗ, lợp ngói âm dương, làm bờ nóc, bờ quyết đơn giản.

d. Bình phong, bệ thờ, 2 trụ tròn, trụ biểu

- Vệ sinh, cạo rêu mốc, cạo vôi, tô trát lại các vị trí bong tróc, phục hồi các hoa văn họa tiết và dặm vá các vị trí bong tróc mảnh sành.

- Cạo và đục tẩy lóp trát và rêu bề mặt; phục hồi trát và quét vôi màu, phục hồi các trang trí.

e. Cổng chính, cổng phụ

- Cạo và đục tẩy lớp trát và rêu bề mặt; phục hồi trát và quét vôi màu; lợp ngói âm dương, phục hồi các trang trí.

- Xây mới cổng phụ đồng nhất với kiến trúc chung.

f. Tường rào khuôn viên và sân đường

- Tháo dỡ hàng rào hiện trạng, xây mới hàng rào kết họp với trụ cổng và gắn bia di tích tạo tính thống nhất cho cả cụm di tích.

- Gia cường nền sân, bố trí lối đi nội bộ và lát gạch gốm bề mặt.

g. Cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

- Trồng mới, bổ sung cây xanh và cảnh quan.

- Bố trí hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước tổng thể.

Tổng mức đầu tư: 8.065.520.000 đồng. Trong đó:

+ Chi phí xây lắp sau thuế: 6.850.012.000 đồng.

+ Chi phí QLDA: 204.379.000 đồng.

+ Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng: 567.839.000 đồng.

+ Chi phí khác: 59.218.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng (tạm tính 5%): 384.072.000 đồng.

 

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây mới kết hợp với tu bổ, phục hồi và tôn tạo.

 

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực văn hóa, công trình hạ tầng kỹ thuât cấp III.

 

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT