Dự án: Đầu tư tôn tạo một số di tích xuống cấp trên địa bàn quận Sơn Trà
Đăng ngày 31-03-2021 08:54

Tên dự án: Đầu tư tôn tạo một số di tích xuống cấp trên địa bàn quận Sơn Trà.

Nhóm dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Sơn Trà.

Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư bảo tồn, tu bổ phục hồi một số di tích trên địa bàn quận Sơn Trà nhằm chống xuống cấp, hư hỏng; đồng thời góp phần phat huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư tôn tạo 03 di tích trên địa bàn quận Sơn Trà, bao gồm: Đình làng An Hải, Lăng Ông Mân Thái và Đồn thờ Thoại Ngọc Hầu, cụ thể như sau:

a. Đình làng An Hải

- Đình chính:

+ Phần tường: đục tỉa các vị trí tường bong rộp và trát lại bằng vữa mác 75; quét vôi màu lại toàn bộ công trình.

+ Phần mái: tháo dỡ, phục hồi mái lợp ngói tại một số vị trí bị hư hỏng; thay thế những con giống bị hư.

+ Bố trí các thiết bị PCCC cầm tay và các nội quy tiêu lệnh PCCC.

- Bia di tích: tháo dỡ, bảo quản bia di tích, lắp dựng vào vị trí trước Đình.

- Nhà trù: tháo dỡ toàn bộ nhà trù hiện trạng. Xây mới nhà trù theo thiết kế: nền bêtông lát gạch gốm; tường xây gạch thẻ, hoàn thiện quét vôi; mái BTCT kết hợp lợp mái ngói âm dương, làm hệ thống bờ nóc, bờ quyết đơn giản (không có trang trí con giao, con giống); hệ thống cửa gỗ; bên trong bố trí hệ thống điện chiếu sáng.

- Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh hiện trạng, lợp mái theo kiến trúc truyền thống.

- Sân: xây kè nới rộng phần sân phía trước bình phong tạo không gian giao thông; đổ bê tông gia cố nền, lát gạch gốm.

- Cổng, tường rào: tháo dỡ và làm mới cổng, tường rào đồng bộ theo kiến trúc của Đình.

- Cải tạo lại trụ cờ.

- Cây xanh cảnh quan: trồng cây xanh tạo cảnh quan cho Đình.

- Hệ thống cấp, thoát nước: làm rãnh thoát nước dọc hai bên sân; lắp đặt hệ thống cấp nước tưới cây.

- Hệ thống điện chiếu sáng ngoài trời: hạ cáp ngầm, lắp đặt một số một số trụ đèn chiếu sáng trong khuôn viên di tích, lắp đặt tủ điện điều khiển độc lập.

b. Lăng Ông Mân Thái

- Lăng Ông:

+ Tháo dỡ toàn bộ kết cấu công trình gồm: phần mái (bờ nóc, bờ quyết, mái ngói, hệ mái gỗ); phần tường (dầm thép, tường, bệ thờ, lầu chuông trống).

+ Phục hồi Đình: phục hồi vào vị trí hiện trạng tạo không gian thuận lợi và phù hợp cho hướng tiếp cận; kiến trúc tương đồng với công trình hiện trạng và mang kiến trúc đặ trưng Đình làng Đà Nẵng; phục hồi tiền hiên, lầu chuông trống, chính đình, hậu tẩm:

Phần móng, phần tường: xây móng đá hộc và tường gạch thẻ có hệ thống giằng bê tông cốt thép; trát hoàn thiện tường, quét vôi 3 màu nước; nền đất đầm chặt, lót cát trộn thuốc chống mối, bê tông gia cố nền và lát gạch gốm.

Phần gỗ: phục hồi hệ khung gỗ (cột , kèo, xuyên, trến,...) tu bổ toàn bộ các cấu kiện của dàn máy phục hồi bằng gỗ nhóm 2, bảo quản gỗ bằng thuốc chống mối mọt và sơn nhuộm màu truyền thống; hệ dàn mái: phục hồi theo cách thức truyền thống và phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, đó là lập mái ngói âm dương đồng thời kết hợp ngói chiếu ở dưới; hệ xà đòn tay phục hồi bằng gỗ với khoảng cách phù hợp tăng khả năng chịu lực.

Phần mái: phục hồi bờ nóc bờ quyết bằng gạch thẻ; phục hồi lợp lại mái bằng ngói âm dương; phục hồi trang trí bờ mái, con giao con giống khảm sành sứ; phục hồi hệ thống cửa đi thượng song hạ bản gỗ nhóm 2 sơn nhuộm màu gỗ truyền thống.

Phần nội thất: phục hồi hệ thống bệ thờ và căn cứ trang trí hiện trạng để phục hồi đắp nổi, hoa văn, khảm sành sứ trang trí; tu bổ các bức hoành phi bằng gỗ, sơn son thếp vàng toàn; bộ bố trí đèn chiếu sáng tổ cắm bên trong.

Bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy cầm tay và các nội qui tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

Cổng tam quan: xây phục hồi mới cổng tam quan nằm ở vị trí lối vào theo thiết kế; cổng xây mới với 2 tầng máy, các ô học đắp trang trí khảm sành sứ, giao giống khảm sành sứ gắn ở bờ nóc và bờ quyết góc mái; mái đắp nổi và các hoa văn họa tiết trên cổng.

- Sân: nâng nền toàn bộ khu vực, gia cố nền bê tông lót gạch gốm.

- Tường rào: xây mới hệ thống tường rào bao quanh khuôn viên di tích.

- Cây xanh cảnh quan: trồng cây xanh tạo cảnh quan.

- Hệ thống cấp nước, thoát nước: xây hệ thống hố ga, rãnh thoát nước. thu nước ở sân và dẫn nước ra hệ thống thoát nước chung của khu vực; lắp đặt hệ thống cấp nước tưới cây.

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng sân vườn ngoài trời.

c. Đền thờ Thoại Ngọc Hầu

- Đền chính: chống thấm mái; cải tạo lại hệ thống điện chiếu sáng bên trong.

- Sửa chữa các bộ mái ngói liệt ở nhà che bia, nhà che tượng tả vu hữu vu bị tuột. xê dịch do gió bão.

- Khu vực mộ Tiền Hiền, bà Hà Thị thân và Trần Quang Diệu: phục hồi nóc và các con giống hư hỏng; vệ sinh, sơn sửa lại.

Hệ thống tường rào:

- Tháo dỡ, thay thế các ốp gốm sứ bị hư hỏng, bong tróc; vệ sinh, sơn sửa lại tường.

- Xây mới đoạn tường rào, cổng ngõ khu vực bãi đậu xe để bảo vệ ranh giới di tích.

- Bình phong, trụ biểu: vệ sinh, sơn sửa lại.

- Sân vườn: cải tạo, lát gạch nền hiện trạng; bổ sung thêm các chậu cây cảnh.

- Cải tạo lại hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí ngoài trời và hệ thống cấp nước tưới cây.

Tổng mức đầu tư của dự án: 13.025.053.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp sau thuế: 10.593.762.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 316.368.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 846.710.000 đồng.

- Chi phí khác: 84.117.000 đồng.

- Chi phí dự phòng (tạm tính 10 %): 1.184.096.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện:

- Chuẩn bị đầu tư: năm 2020.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2022.

Hình thức đầu tư: đầu tư trùng tu, tôn tạo.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT