Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đăng ngày 01-04-2021 07:45

Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ mới; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân thành phố theo địa chỉ http://hdnd.danang.gov.vn (tại Mục Tài liệu Kỳ họp thứ 17).

Kỳ họp sẽ tiến hành 01 buổi vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021 (sáng thứ Hai) tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT