Nghỉ lễ, treo cờ nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5
Đăng ngày 14-04-2021 08:09

Chủ tịch UBND thành phố thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5) năm 2021 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được bố trí thời gian nghỉ lễ như sau:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch): Nghỉ 01 ngày 21/4/2021 (Thứ Tư).

- Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5: Nghỉ 02 ngày 30/4/2021 (Thứ Sáu) và ngày 01/5/2021 (Thứ Bảy). Do ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuân nên công chức, viên chức, NLĐ sẽ nghỉ bù vào ngày 03/5/2021 (Thứ Hai). Như vậy, trong dịp lễ này, công chức, viên chức, NLĐ được nghỉ 04 ngày liên tiếp từ ngày 30/4/2021 đến ngày 01/5/2021.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ nêu trên lưu ý: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, sẽ căn cú vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc trong các ngày 21/4/2021, 30/4/2021 và 01/5/2021.

4. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 28/12/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT