Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Đăng ngày 23-04-2021 10:05

Ngày 19-4, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 1279/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc BHXH thành phố là Ủy viên Thường trực.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố có các nhiệm vụ: thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp, trực tuyến tới người dân về các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động…

Xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

Tích cực triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố...

PHẠM THỊ HIỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác