Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá khởi điểm 79 chiếc xe ô tô thu hồi
Đăng ngày 05-05-2021 03:58

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-ƯBND ngày 15/4/2021 của UBND thành phố thu hồi tài sản; trong đó thu hồi 79 chiếc xe ô tô dôi dư và giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các liên quan tổ chức tiếp nhận, thành lập Hội đồng định giá và tổ chức thực hiện bán đấu giá xe ô tô, nộp tiền vào ngân sách thành phố theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá khởi điểm của 79 chiếc xe ô tô thu hồi (đợt 01 là 40 chiếc, đợt 02 là 39 chiếc).

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý các doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có nhu cầu tham gia thì gửi Báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định giá khởi điểm của 79 chiếc xe ô tô thu hồi (đề nghị đơn vị tư vấn báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn cụ thể của từng đợt) và gửi lại Sở Tài chính truớc ngày 12/5/2021.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3825.945 gặp anh Nguyễn Văn Hải để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

(Chi tiết 79 chiếc xe ô tô thu hồi xem tại file Văn bản kèm theo).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT