Kế hoạch 81/KH-UBND V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-05-2021 08:03
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác