Danh sách 52 đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT