Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 10-06-2021 14:17

Ngày 10-6, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Thành phố Đà Nẵng có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: ông Võ Văn Thưởng; ông Trần Đình Chung; ông Trần Chí Cường; ông Nguyễn Văn Quảng; bà Nguyễn Thị Kim Thúy; ông Nguyễn Duy Minh. 

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu (Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Võ Văn Thưởng được 304.963 phiếu, đạt tỷ lệ 83,04% số phiếu hợp lệ.

2) Ông Trần Đình Chung được 293.773 phiếu, đạt tỷ lệ 79,99% số phiếu hợp lệ.

3) Ông Trần Chí Cường được 270.103 phiếu, đạt tỷ lệ 73,55% số phiếu hợp lệ.

4) Bà Nguyễn Thị Thùy Thuận được 117.076 phiếu, đạt tỷ lệ 31,88% số phiếu hợp lệ.

5) Bà Lê Thị Lý được 108.105 phiếu, đạt tỷ lệ 29,44% số phiếu hợp lệ.

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các huyện: Hoàng Sa, Hòa Vang (Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Quảng được 302.596 phiếu, đạt tỷ lệ 79,64% số phiếu hợp lệ.

2) Bà Nguyễn Thị Kim Thúy được 277.640 phiếu, đạt tỷ lệ 73,07% số phiếu hợp lệ.

3) Ông Nguyễn Duy Minh được 269.512 phiếu, đạt tỷ lệ 70,93% số phiếu hợp lệ.

4) Bà Lê Thị Xuân Nga được 164.349 phiếu, đạt tỷ lệ 43,26% số phiếu hợp lệ.

5) Bà Nguyễn Thị Dung được 117.310 phiếu, đạt tỷ lệ 30,87% số phiếu hợp lệ.

Như vậy, thành phố Đà Nẵng có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: ông Võ Văn Thưởng; ông Trần Đình Chung; ông Trần Chí Cường; ông Nguyễn Văn Quảng; bà Nguyễn Thị Kim Thúy; ông Nguyễn Duy Minh.

Chiều cùng ngày, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử.

Cổng Thông tin điện tử thành phố trân trọng đăng tải danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Mời xem danh sách tại đây.

THANH THẢO
(Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT