Phát huy tiềm năng, lợi thế để đưa quận Thanh Khê phát triển
Đăng ngày 11-06-2021 10:00

Sáng 11-6, Ban Thường vụ Thành ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về thực hiện thông báo số 148-TB/TU ngày 14-11-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Theo báo cáo, trong hơn 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Khê luôn nỗ lực, phấn đấu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận 148-TB/TU và các kết luận khác của Ban Thường vụ Thành ủy và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế quận Thanh Khê có từng bước phát triển, tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Nhờ triển khai nhiều giải pháp tích cực, kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, ngành thương mại, dịch vụ chiếm: 69%; công nghiệp - tiểu nghiệp chiếm 26%; nông nghiệp (thủy sản) chiếm 5%.

Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ các công trình dân sinh đều đảm bảo. Một số dự án, công trình trọng điểm được tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai đạt kết quả.


Toàn cảnh buổi làm việc

Các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư, có bước phát triển. Chính sách an sinh, xã hội đem lại hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Các vấn đề ô nhiễm môi trường được quan tâm, quản lý môi trường có nhiều chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các loại tội phạm được kiềm chế. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai khá toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Quận Thanh Khê đã tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các năm qua luôn xếp hạng nhất khối thi đua quận, huyện;…

Phát huy tiềm năng, lợi thế để đưa quận Thanh Khê phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhìn nhận, Thanh Khê là một trong những địa phương có vị trí chiến lược quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị thời gian đến, quận Thanh Khê cần quan tâm, xử lý những vấn đề tồn tại trong các mặt an ninh, an sinh xã hội, môi trường, văn hóa, đầu tư xã hội hóa hạ tầng,..

“Đặc biệt, vấn đề di dời ga đường sắt là nhiệm chính trị quan trọng mà lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn nhất định. Hiện, thành phố đang kêu gọi một số nhà đầu tư để tiến hành di dời ga đường sắt trong tương lai”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, hiện không gian công cộng, một số điểm phát triển dịch vụ tại quận Thanh Khê không còn nữa. Vì vậy, thành phố có chủ trương xây dựng cụm công nghiệp để đưa một số cơ sở sản xuất tại các khu dân cư. Trên cơ sở đó, tạo không gian công cộng và tiến hành đầu tư các công trình, dự án tái thiết đô thị, hạ tầng giao thông nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, tạo không gian và dư địa thu hút các nhà đầu tư.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã chủ động, tích cực chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nội dung các Thông báo số 148-TB/TU ngày 14-11-2016; Thông báo số 340-TB/TU ngày 12-3-2018; Thông báo số 637-TB/TU ngày 17-3-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy với nhiều đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp, đem lại hiệu quả khá cao và đồng đều trên các mặt công tác.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, thời gian đến, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê cần quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trên địa bàn quận. Xây dựng tổ chức Đảng các cấp vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên tại các chi bộ khu dân cư và trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Quận cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác cải cách hành chính trong đảng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin.

Về lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê rà soát, tích hợp hợp phần quy hoạch phát triển quận vào quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; triển khai có hiệu quả các đề án tái thiết đô thị quận theo mô hình đô thị nén, kiểu mẫu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu quận Thanh Khê khẩn trương rà soát các công trình dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn quận, đặc biệt là dự án Khe Cạn; đồng thời có phương án quản lý, khai thác hiệu quả đối với Công viên 29-3, xem đây là một trong những mục tiêu cần phấn đấu thời gian đến.

“Ngoài ra, tôi yêu cầu quận Thanh Khê nhanh chóng thực hiện việc rà soát, quản lý các quỹ đất trên địa bàn quận như quỹ nhà đất công, quỹ đất nông nghiệp bị lấn chiếm, quỹ đất dành cho các doanh nghiệp cho thuê”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê cần tập trung định hướng, phát huy những tiềm năng, lợi thế để đưa quận Thanh Khê phát triển toàn diện, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố.

Quận Thanh Khê cần quan tâm thích đáng hơn cho phát triển kinh tế biển, nhất là hỗ trợ cho ngư dân, có kiến nghị phù hợp với thành phố để có sự hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, phải chú trọng thu hút đầu tư, khai thác và phát huy lợi thế phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ của tuyến đường Nguyễn Tất Thành tương xứng với quy mô đầu tư.

“Trong đó, phải chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố quy hoạch tái thiết đô thị, nhất là các khu dân cư cũ, xuống cấp; vận động nhân dân tại các khu vực này cải tạo, mở rộng các kiệt, hẻm; phối hợp nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh ranh giới hành chính, mở rộng không gian phát triển quận”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; nắm bắt tình hình đời sống người dân, nhất là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các đối tượng yếu thế trong xã hội, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng lưu ý, quận Thanh Khê tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo hình thức xã hội đen.

THỦY THANH

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT