Trên 90% người trong độ tuổi sẽ được tiêm chủng được tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin
Đăng ngày 16-07-2021 09:33

Ngày 15-7, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng năm 2021-2022, nhằm phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

Kế hoạch đặt mục tiêu trên 90% người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin; đạt tiến độ tiêm chủng nhanh nhất khi nhận đủ số lượng vắc xin phòng COVID-19 (dự kiến 20.000 người/ngày); đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và phòng lây nhiễm COVID-19 trong quá trình tiêm chủng.

Chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn thành phố, ưu tiên các khu vực đang có dịch, các quận, huyện có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư. Đối tượng tiêm vắc xin là toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất; trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế, gồm:

Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);

Người tham gia phòng, chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, Tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

Lực lượng Quân đội;

Lực lượng Công an;

Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam;

Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...;

Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá… thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

Người sinh sống tại các vùng có dịch;

Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch…), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế… cơ sở bán lẻ, bán buôn chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch;

Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;

Người lao động tự do;

Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch UBND thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế;

Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.

Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin của Bộ Y tế, dự kiến đợt 1 triển khai tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm mũi 1 cho các đối tượng được quy định tại Kế hoạch, trong đó ưu tiên: lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế (ưu tiên trước cho các đối tượng công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh từ 1.000 người trở lên trên địa bàn thành phố); người cung cấp dịch vụ thiết yếu (ưu tiên trước cho các dịch vụ như: lương thực, thực phẩm, dược, vật tư y tế, xăng dầu, điện, nước, ngân hàng, hàng không, vận tải, du lịch, viễn thông, bưu điện); các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Các đợt tiếp theo tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm chủng cho các đối tượng còn lại được quy định Kế hoạch này.

Để đạt tiến độ tiêm chủng nhanh nhất (20.000 người/ngày) dự kiến thiết lập từ 100 - 110 điểm tiêm chủng tại các quận, huyện và 2 điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Đà Nẵng để triển khai tiêm chủng cho các đối tượng do tuyến dưới chuyển tuyến. Mỗi điểm tiêm chủng cần tối thiểu 10 - 15 người tham gia công tác tiêm chủng. Người trực tiếp tham gia công tác tiêm chủng được đào tạo, tập huấn về khám sàng lọc, tiêm chủng an toàn và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn thành phố. Căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ theo từng đợt, Sở Y tế có kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên theo Kế hoạch. Tổ chức đào tạo, tập huấn bổ sung cho các lực lượng tham gia tiêm chủng để đáp ứng việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với quy mô lớn và trong thời gian ngắn.

Sở Y tế  có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; các cơ sở tiêm chủng tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến để đảm bảo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố; phối hợp với địa phương thực hiện việc bố trí các điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; dự trù vật tư, trang thiết bị….phục vụ công tác tiêm chủng. Đồng thời, chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý tai biến đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thực hiện báo cáo theo quy định.

UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức vận chuyển, bảo quản, bàn giao vắc xin đến điểm tiêm chủng đảm bảo đúng quy định và kịp thời; bố trí lực lượng hỗ trợ ngành y tế trong triển khai chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với địa phương trong công tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thành phố và thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, đơn vị phụ trách tiêm chủng trong việc bố trí, sắp xếp các địa điểm tiêm chủng đảm bảo phù hợp theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai việc thu gom, xử lý rác thải phát sinh tại các địa điểm tiêm chủng trong thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn thành phố; đề nghị các cơ quan báo, đài tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài về các hoạt động triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 do đơn vị quản lý (bao gồm đơn vị trực thuộc và lĩnh vực quản lý) theo hướng dẫn tại Kế hoạch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức…chịu trách nhiệm về đối tượng cung cấp. Cung cấp cán bộ đầu mối (gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email) để Sở Y tế chủ động liên hệ trao đổi thông tin trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị quản lý. Huy động lực lượng thuộc các ngành tham gia hỗ trợ các địa phương, ngành y tế trong việc tổ chức triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp bố trí địa điểm để tổ chức tiêm chủng và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác tiêm chủng. Huy động các lực lượng gồm công an, quân đội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh trât tự, phân luồng, đón tiếp, cập nhật thông tin… tại điểm tiêm chủng. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quân, huyện; phối hợp với lực lượng y tế trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Mặt khác, tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 do đơn vị quản lý (bao gồm đơn vị trực thuộc và lĩnh vực quản lý) theo hướng dẫn tại Kế hoạch này. Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về đối tượng cung cấp. Cung cấp cán bộ đầu mối (gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email) để Sở Y tế chủ động liên hệ trao đổi thông tin trong quá trình triển khai thực hiện

Đồng thời, triển khai các hoạt động truyền thông cho người dân về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin; kế hoạch triển khai tiêm… nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng

UBND thành phố đề nghị Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Đông Á, Trường Cao đẳng Phương Đông: Bố trí lực lượng sinh viên hỗ trợ các điểm tiêm nhằm cập nhập danh sách lên cổng thông tin tiêm chủng và hệ thống Hồ sơ sức khỏe, hướng dẫn khai báo phản ứng sau tiêm chủng cho đối tượng tiêm chủng (số lượng 50 sinh viên/trường).

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT