Sở Xây dựng khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện giao dịch trực tuyến hành chính công
Đăng ngày 21-07-2021 12:47

Sở Xây dựng thành phố vừa ban hành Thông báo số 5498/TB-SXD ngày 19-7-2021 về việc triển khai và khuyến khích tổ chức, công dân tham gia thực hiện giao dịch trực tuyến hành chính công của Sở Xây dựng, nhằm tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, đặc biệt, để hạn chế việc tập trung đông người trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Xây dựng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn), gửi Hồ sơ liên quan (bản giấy) thông qua dịch vụ Bưu chính vào địa chỉ: Quầy 27 - Tổ tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng, Bộ tiếp nhận và trả kết quả tập trung của UBND thành phố, Trung tâm Hành Chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý, nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2095/KH-SXH ngày 1-4-2021 của Sở Xây dựng về Triển khai chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2021-2025 - Lĩnh vực quản lý các hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng khuyến khích các đơn vị thực hiện việc nộp các hồ sơ tham định theo Thông báo số 7924/TB-SXD ngày 9-11-2020 của Sở Xây dựng về Quy trình số hoá hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán. Xem đầy đủ Quy trình số hoá hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán tại đây.

Đối với một số hồ sơ có phí và lệ phí phải trả theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị tổ chức, công nhân nộp vào số tài khoản: 3511.0.1006318.00000 tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng của Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng với nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị, cá nhân nộp tiền; Tên lệ phí/ phí; Tên công trình; Số ký hiệu của Biên nhận.

Sở Xây dựng giao Tổ trưởng Tổ tiếp nhận và trả kết quả có biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giao dịch tại quầy được an toàn; có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Sở; hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Trưởng các phòng, ban, chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Tổ trưởng Tổ tiếp nhận và trả kết quả tăng cường xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của tổ chức, cá nhân, kể cả trực tiếp, trực tuyến và bưu chính công, đảm bảo đúng thời gian; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian giải quyết và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT