Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Đăng ngày 02-08-2021 10:59

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến 07 điểm cầu tại các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

Thời gian: Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2021, bắt đầu lúc 08 giờ 00.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị buổi tiếp xúc cử tri đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả (Xem tại file kèm theo).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT