Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đăng ngày 06-08-2021 02:38

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐND về Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thời gian từ ngày 10 tháng 8 năm 2021 đến ngày 12 tháng 8 năm 2021.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nhằm tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo các quy định, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thường trực HĐND thành phố thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:

Thời gian: Kỳ họp được tổ chức bằng hỉnh thức trực tuyến trong 02 ngày, vào các ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2021; khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2021.

Địa điểm: Điểm cầu chính tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng; Điểm cầu tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú; Điểm cầu tại UBND các quận, huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT