Lịch công tác tuần 33 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 09-08-2021 08:53
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 09/8

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp BCĐ triển khai chiến lược tiêm vắc xin

HT số 1, tầng 2

 

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý kiến nghị của Hội Nghề cá Đà Nẵng về các khó khăn, vướng mắc của ngư dân trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19

PH số 1, tầng 3

 

 

- 13h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Hội nghị giao ban Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ

Số 38, Trần Phú

Thứ Ba 10/8

S

- 8h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo Đề án vận hành Đập Nam Mỹ

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất tại các KCN, Khu CNC

Theo Ch/trình

 

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng GPMB quận Liên Chiểu

PH số 1, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo dự thảo báo cáo tình hình triển khai TB 331 của Thành uỷ

PHGB, tầng 3

­ Thứ Tư 11/8

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp trực tuyến với Chính phủ về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

HT số 1, tầng 2

- 8h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

PH số 1, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Quy hoạch kiến trúc

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình phát triển KTXH tháng 7, 7 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp trong tâm những tháng cuối năm

HT số 1, tầng 2

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PH số 2, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai kết luận của BTV Thành ủy và UBND thành phố

PH số 1, tầng 3

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

Thư Năm 12/8

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đến hết ngày 13/8/2021)

HT HĐND thành phố

 

 

C

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

Thứ Sáu 13/8

S

 

 

 

 

C

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

     * Thứ Bảy (14/8):

   - 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế (theo Ch/trình).

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT