Lịch công tác tuần 38 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 13-09-2021 09:45
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 13/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

- 8h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19

PH số 1, tầng 2

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục di dời Công ty Thuốc lá Đà Nẵng

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp rà soát và cân đối các điều kiện của Hiệp định vay của Dự án đường Vành đai phía Tây với Quỹ OFID

PH số 1, tầng 3

- 13h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể “Ecovax” chuyển đổi số phòng, chống dịch COVID-19

VPTU

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

Thứ Ba 14/9

Thứ ba

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tiến độ các công trình do BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông điều hành

PHGB, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với các Sở, ngành và địa phương liên quan về công tác GPMB khu vực đồi Trung Sơn

- 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (được thành lập theo Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố)

- 10h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục quyết toán dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông

PH số 1, tầng 3

 

 

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

PH số 1, tầng 2

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo tiến độ công trình trong điểm ngành y tế

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự họp Tổ thẩm định hồ sơ cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức xin thôi việc

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang theo kết luận của BTV Thành ủy

VPTU

 

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành báo cáo nội dung dự thảo sửa đổi Quyết định 12 về quản lý đầu tư và xây dựng

PH số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc với Phòng KGVX

PH số 4, tầng 3

­Thứ Tư 15/9

S

- 7h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự HN công bố các Quyết định về công tác cán bộ

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022

Theo Ch/trình

PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hội trường BCHQS TP

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo một số đồ án quy hoạch kiến trúc

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc với Sở Du lịch

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án đón thầy cô, học sinh đang ở ngoại tỉnh trở về Đà Nẵng để chuẩn bị năm học mới và Đề án mua sắm trang thiết bị triển khai giáo dục STEM

PH số 1, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về tháo gỡ các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

PHGB, tầng 3

 

 

HT số 1, tầng 2

 

 

Thư Năm 16/9

S

- 8h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo tiến độ các công trình do BQL dự án ĐTXD các công trình công nghiệp và dân dụng điều hành

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi kiểm tra thực tế tại dự án Đường Vành đai phía Tây 2 của Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

Theo Ch/trình

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung về công tác lập và quản lý quy hoạch

- 10h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo Đề án quản lý và khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc với Sở Công Thương

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch năm 2022

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Cục Thuế thành phố và các sở, ngành liên quan về tình hình thu nợ tiền đất và tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán liên quan đến thu tiền sử dụng đất

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo các phương án xử lý tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến với làm việc tại cơ quan

PLV

Thứ Sáu 17/9

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về tháo gỡ các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo đề tài Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây xói lở bờ biển và giải pháp bảo vệ

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch và tình hình triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn quận Liên Chiểu

Theo Ch/trình

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo tiến độ các công trình do BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng điều hành

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hòa Vang về cơ chế, chính sách phát triển huyện Hòa Vang của đồng chí PBT Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Theo Ch/trình

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra thực tế các công trình giao thông, TNMT

Theo Ch/trình

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

  

   * Thứ Bảy và Chủ nhật (18-19/9):

   - 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra, rà soát và họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19.

   - 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch và tình hình triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn huyện Hòa Vang.

  VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT