Thể lệ và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương
Đăng ngày 26-10-2021 00:55

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022) được tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ: https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn/. Cuộc thi dự kiến trao 45 giải thưởng với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. 


THẾ VINH - THANH THẢO - THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT