Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Đăng ngày 02-12-2021 14:38

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 10-11-2021 tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp, các ngành và người dân đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo mọi người được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS một cách liên tục, đặc biệt là các dịch vụ điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Theo đó, tập trung tuyên truyền về tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam; các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng chống HIV/AIDS, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng,chống HIV/AIDS, Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30-6-2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Chiến lược quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030; tư vấn và xét nghiệm HTV bao gồm xét nghiệm HIV tại cộng đồng, tự xét nghiệm HIV và xét nghiệm nhiễm mới HIV; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP); điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút (ARV).

Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV tiếp cận liên tục và an toàn các dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng HIV, tuân thủ điều trị; vận động, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cũng như tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS. Tăng cường việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; cấp phát Methadone nhiều ngày trong trường hợp dịch phức tạp, cấp thuốc ARV nhiều ngày cũng như cung cấp các dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

Vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động, đảm bảo cho người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế một cách liên tục, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai, người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Vận động các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội và mạng lưới người nhiễm HIV tại địa phương tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động. Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS của các đơn vị thông qua hình thức trực tiếp, giám tiếp.

UBND thành phố giao Sở Y tế, Cơ quan thường trực về công tác phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động trong lĩnh vực Y tế nhằm hưởng ứng Tháng Hành động và Ngày Thế giới phòng, chống HTV/AIDS. Phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố thực hiện tuyên truyền rộng rãi các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng Hành động. Đồng thời, theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo các hoạt động thực hiện trong Tháng Hành động của các ban, ngành đoàn thể và UBND quận, huyện theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, Bộ Y tế theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và đề nghị các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động, Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động và Ngày Thế giới phòng, chống HIY/AIDS trên địa bàn đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các xã, phường tổ chức các hoạt động của Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 15-12-2021 để tổng hợp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT