Giá đất ở tái định cư trên địa bàn quận Sơn Trà
Đăng ngày 03-12-2021 15:06

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất ở tái định cư tại một số dự án trên địa bàn quận Sơn Trà. Theo đó, đường 7,5m, mặt cắt (3-7,5-3)m dự án khu dân cư Bàu Gia Phước theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố có giá 5.280.000 đồng/m2 (giá này chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất).

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt thuộc dự án trên được quy định: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,1; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,2; 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,3; Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) nhân hệ số 1,1; tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) thì nhân thêm hệ số 1,05; Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) nhân hệ số 1,05.

Giá tái định cư đối với hộ chính đường 5,5m (đường Khuê Mỹ) và đường 6,0m (đường Mỹ Khê 5) tại dự án Vệt khai thác quỹ đất đường Nguyễn Văn Linh đến Sơn Trà – Điện Ngọc theo mặt bằng Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND thành phố; đường 5,5m dự án khu dân cư tổ 13-14 và khu vực lân cận phường Phước Mỹ theo mặt bằng Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND thành phố có giá 2.800.000 đồng/m2 (hộ chính).

Theo quy định hệ số đối với thửa đất đặc biệt có giá tái định cư theo mặt bằng Quyết định 62/2012/QĐ-UBND: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,3; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,5; 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,6; Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) nhân hệ số 1,2; tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) thì nhân thêm hệ số 1,2; Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) nhân hệ số 1,1.

UBND thành phố quy định: Hệ số phân vệt theo chiều sâu đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu dưới 25m tính theo giá đất quy định như trên; Nếu phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m đến dưới 50m tính bằng 0,7 giá đất quy định trên.

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân hệ số phụ theo quy định.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT