Giá đất ở tái định cư trên địa bàn quận Liên Chiểu
Đăng ngày 03-12-2021 15:06

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất ở tái định cư hộ chính tại một số dự án trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo đó, đường 5,5m, mặt cắt (3-5,5-3)m Khu số 6 – Trung tâm đô thị mới Tây Bắc theo mặt bằng Quyết định số 121/2003/QĐ-UBND ngày 24/7/2003 của UBND thành phố có giá 770.000 đồng/m2.

Đường 5,5m (đường Văn Thánh 1) thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp mở rộng theo mặt bằng Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 của UBND thành phố có giá 638.000 đồng/m2.

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân hệ số hộ phụ theo quy định.

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt có giá tái định cư theo mặt bằng Quyết định 121/2003/QĐ-UBND được quy định: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,1; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,2; nếu 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,3.

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt theo mặt bằng Quyết định 35/2011/QĐ-UBND được quy định: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,2; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,3; 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,4; Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) nhân hệ số 1,1; tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) thì nhân thêm hệ số 1,1;

UBND thành phố quy định: Hệ số phân vệt theo chiều sâu đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu dưới 25m tính theo giá đất quy định như trên; Nếu phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m đến dưới 50m tính bằng 0,7 giá đất quy định trên.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT