Bán đấu giá 39 xe ô tô (Lần 2)
Đăng ngày 05-05-2022 10:39, Lượt xem: 513

Sở Tài chính thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 39 xe ô tô phục vụ công tác chung, dôi dư thu hồi theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu hồi tài sản công. Giá khởi điểm: 5.773.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng).

*Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản, chi phí sang tên chuyển quyền sở hữu và các chi phí khác liên quan đến tài sản do khách hàng trúng đấu giá chịu.

 Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng – Địa chỉ: Tầng 7,8 - Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản phục vụ công tác chung, dôi dư thu hồi theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

 Tiền đặt trước: 580.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu đồng)

* Tiền đặt trước nộp vào:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Số tài khoản: 2011666666 - Mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), PGD Hoàng Văn Thụ - Chi nhánh Hàn Thuyên, Thành phố Hà Nội.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/ một bộ).

 Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 06/5/2022 đến hết 16h30’ ngày 20/5/2022.

 Xem hiện trạng tài sản: Ngày 16/5/2022 và ngày 17/5/2022 (Trong giờ hành chính)

 Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 18/5/2022 đến hết 16h30’ ngày 20/5/2022.

 Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’ - Ngày 23/5/2022 - Tại: Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng.

 Hình thức, phương thức đấu giá: Trực tiếp trả giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

 Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 9 đường Trần Thị Lý, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác