Công tác giám sát, phản biện xã hội có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Đăng ngày 14-05-2022 09:36

Sáng 13-5, Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì Hội thảo. Cùng tham dự Hội thảo có đại diện của lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.  


Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu khai mạc Hội thảo

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều cố gắng trong lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp, cách làm giám sát, phản biện xã hội. Phối hợp giám sát giữa mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội, giữa Mặt trận với Quốc hội và HĐND gắn kết hơn, khắc phục sự trùng chéo.

Giai đoạn 2014-2020, Trung ương Mặt trận đã triển khai 13 chương trình giám sát, nhiều nội dung giám sát có tác dụng tích cực vào thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước. Nhiều cấp Mặt trận đã phát huy 4 hình thức giám sát, giám sát chéo theo chuyên đề, giám sát đột xuất, liên thông giữa 4 cấp.

“Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức hoạt động, nội dung của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, thúc đẩy thực hiện dân chủ, tăng đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, được các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác giám sát, xã hội vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá hàng năm; còn lúng túng trong việc xác định, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội; việc phản hồi của các cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc cơ quan có văn bản được phản biện còn ít, nội dung trả lời chung chung, mang tính thông báo”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá.


Quang cảnh Hội thảo

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng luôn đề cao, coi trọng và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả quan trọng, nhất là đồi với các chính sách tác động đến đời sống nhân dân và các vấn đề, công trình, dự án trọng điểm.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội thảo

“Việc phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động trong hoạt động điều hành của chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo phát huy tính dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, làm sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân với phương châm của thành phố Đà Nẵng là “Đảng nói dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động theo; Chính quyền làm dân ủng hộ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi mong Hội thảo sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, qua đó Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn lọc, bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, phục vụ tốt việc xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, đảm bảo tiến độ đề ra”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng luôn tạo mọi điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hoạt động có hiệu quả và phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.


Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam cần có sự phối hợp và thực hiện đồng bộ với các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm sát của các cơ quan, tổ chức khác

Hằng năm, Thường trực HĐND, UBND thành phố đều lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về các chuyên đề cần giám sát, phản biện xã hội cho năm sau; chủ động tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia ý kiến tại các cuộc họp giao ban, hội nghị và các phiên họp giải trình; lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật…. Tuy nhiên, sự phối hợp của chính quyền thành phố trong công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đôi lúc, đôi nơi còn tồn tại một số hạn chế, bất cập,

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam chỉ có thể phát huy hiệu quả tốt khi có sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm sát của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

"Vì vậy, sự phối hợp, kết hợp hoạt động giữa hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với hoạt động thanh tra của các cơ quan Nhà nước, hoạt động kiểm tra của Đảng và hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp là hết sức cần thiết... Điều này sẽ tạo được cơ chế giám sát đồng bộ, có hiệu quả trên thực tế, nhất là trong bối cảnh thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng".

Kết luận Hội thảo, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực nhận định Hội thảo đã nêu bật các kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, các hạn chế và nguyên nhân để đề ra những biện pháp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Sau Hội thảo, Ban tổ chức sẽ có bản tổng hợp tất cả các ý kiến, hoàn thiện Kỷ yếu các Hội thảo tại 4 khu vực để báo cáo kết quả cho các cấp Trung ương.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT