Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 05-07-2022 14:02, Lượt xem: 120

Căn cứ Công văn số 5713/UBND-STC ngày 27/7/2017 của UBND thành phố về việc công khai ngân sách địa phương quý, 06 tháng, trong đó có giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hằng quý, 6 tháng theo đúng quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác