Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố
Đăng ngày 12-07-2022 10:06

Tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo nhiều vấn đề về đối mới nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, tăng cường biện pháp điều hành, quyết tâm và chủ động hơn nữa, vượt qua các khó khăn, thách thức để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề, nền tảng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cổng Thông tin điện tử xin trân trọng đăng tài toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng.

Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương!

Thưa Chủ tọa kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố!

Hôm nay, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 7. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân thành phố lời chúc tốt đẹp nhất, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố diễn ra vào thời điểm thành phố đang quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, kinh tế -xã hội có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực du lịch (Đà Nẵng được Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới đánh giá là thành phố xếp thứ 3 trong 10 thành phố tốt nhất Đông Nam Á 2022); GRDP quý II tăng 12,3%, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,23%; thu ngân sách nhà nước đến thời điểm hiện nay đạt trên 73% dự toán. Các công trình động lực, trọng điểm được quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và tham gia của hơn 600 nhà đầu tư đến từ trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong thời gian 6 tháng, Thường trực Chính  phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có 2 phiên làm việc trực tuyến, trực tiếp với thành phố, qua đó, Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao kết quả về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và Thủ tướng đã có những ý kiến chỉ đạo quan trọng về xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian đến. Đây sẽ là động lực, điều kiện hết sức quan trọng góp phần để thành phố tiếp tục đổi mới, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, hướng tới mục tiêu vì con người để xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, mang đẳng cấp quốc tế và có bản sắc riêng.

Để có được những kết quả nêu trên, thời gian vừa qua, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp các hoạt động, nhất là việc tổ chức các Kỳ họp chuyên đề, đến nay cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, kịp thời triển khai các nhiệm vụ thường kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đáp ứng yêu cầu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi xin ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của HĐND thành phố, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố đã có những đóng góp quan trọng cho những  kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế thành phố phục hồi nhưng chưa đồng đều trên nhiều lĩnh vực và còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Một số công trình, dự án trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ; kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn các vấn đề phức tạp; tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu có chiều hướng gia tăng. Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đang đặt ra một số vấn đề, nhất là khó khăn trong sự chủ động điều hành của cấp quận, phường khi không còn là cấp ngân sách; chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã còn nhiều bất cập. Hoạt động của HĐND thành phố vẫn còn một số vướng mắc, hạn chế; chất lượng giám sát ở một số lĩnh vực chưa cao, nhất là việc khắc phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra  qua giám sát.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố. Tại kỳ họp quan trọng này, tôi đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, HĐND thành phố cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất, toàn diện về tình hình, những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nguyên nhân khách quan, chủ quan, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, có những giải pháp quyết liệt và cụ thể hơn nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt là kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 và tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để nghiên cứu, cụ thể hoá thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển thành phố trong thời gian đến.

Thứ hai, đối với các Nghị quyết liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của thành phố, đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, làm rõ tính khả thi, các giải pháp đột phá để các cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình trước khi HĐND thành phố quyết nghị, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Trong điều chỉnh, bổ sung danh mục, nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị HĐND cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để  đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố.

Thứ ba, qua gần 01 năm triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ đã đạt được những kết quả bước đầu, công tác phân cấp, ủy quyền được tăng cường, đảm bảo sự ổn định, thông suốt, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại quận, phường; tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đề nghị HĐND thành phố cùng với UBND thành phố, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, nghiên cứu giải pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy vai trò, tính ưu việc của mô hình; nhất là vấn đề cấp quận, phường không còn cấp ngân sách, do đó không chủ động trong giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, gây ra bức xúc trong nhân dân. Đề nghị HĐND tạo cơ chế để UBND thành phố phân cấp, ủy quyền cho UBND quận những nội dung phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Thứ tư, với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động. Phát huy vai trò giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố và ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy triển khai thực hiện đạt kết quả Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định và phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, lựa chọn các vấn đề cụ thể để gợi ý và phân công trả lời chất vấn chuyên sâu; chú trọng theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung cam kết của lãnh đạo các sở, ngành thành phố khi trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Đặc biệt, tôi đánh giá cao HĐND thành phố đã nhìn nhận, chủ động xây dựng và đưa vào chương trình kỳ họp lần này để thảo luận, thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; đây là Nghị quyết hết sức cần thiết, quan trọng và tôi tin tưởng rằng sau khi Nghị quyết được ban hành, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND thành phố sẽ đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ năm, để các Nghị quyết của HĐND thành phố sớm đi vào thực tiễn, đề nghị ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, các sở, ngành thành phố khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của kỳ họp được thông qua, tránh tình trạng “quyết sách đúng - trúng - kịp thời, nhưng triển khai chậm - kém hiệu quả”. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị  - xã hội phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách tác động đến đời sống nhân dân, cũng như các vấn đề mà cử tri đã nêu ra trước Kỳ họp. Đề nghị các cấp, các ngành phải thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri để đảm bảo thực hiện, giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.

Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp và các vị đại biểu!

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 cần phải hoàn thành là rất lớn và hết sức nặng nề, trong bối cảnh được dự báo thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và những tác động tiêu cực của xung đột địa chính trị trên thế giới. Do đó, tôi đề nghị HĐND thành phố cùng các cấp, các ngành cần quyết tâm và chủ động hơn nữa, vượt qua các khó khăn, thách thức để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề, nền tảng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Với truyền thống cao đẹp “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, cả nước ta đang có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chúng ta luôn ghi nhớ thành tựu của ngày hôm nay là xương máu, công sức, trí tuệ của bao thế hệ đi trước. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xin được bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sỹ, gia đình có công cách mạng, thương, bệnh binh đã cống hiến, hi sinh trong suốt quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, thành phố.

Cuối cùng, tôi xin chúc toàn thể các đồng chí, cử tri và Nhân dân thành phố dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc kỳ họp Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa X thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác