Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà
Đăng ngày 27-07-2022 08:29, Lượt xem: 237

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, phường An Hải Tây.

Theo đó, quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, phường An Hải Tây, cụ thể: 

STT Loại đất/Tên đường phố Vị trí Hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng tính bồi thường về đất
1 Đất ở    
  An Vĩnh 1 1,2

Hệ số điều chỉnh giá đất này áp dụng cho bảng giá đất quy định tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nội dung phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác