Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Đăng ngày 12-08-2022 15:06

Sáng 12-8, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị.
 

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 3.186 tỷ đồng, đạt 55,27% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số người tham gia BHXH kể cả BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 17.450 (8,09%); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 2.826 người (28,71%); số lượng đăng ký tài khoản VssID-BHXH số trên toàn thành phố đạt 554.341 người, tỉ lệ đăng nhập ứng dụng đạt 71,92%.


Quang cảnh Hội nghị

Tính đến 31-7-2022, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 43,22%, vượt 1,22% so với mục tiêu (trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,12% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,92% so với mục tiêu).

Số người và tỷ lệ người lao động tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 39,76% vượt 5,76% . Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 92,7% (không tính người tham gia BHYT là người làm việc trong lực lượng vũ trang).

Trong 5 tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách địa phương đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, tập trung vào xử lý nợ đọng và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nói chung, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác BHXH, BHYT, BHTN, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là tập trung các nội dung thay đổi phương pháp tuyên truyền, công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022. Chủ tịch Lê Trung Chinh cũng chỉ ra một số vấn đề hạn chế, yêu cầu các đơn vị, địa phương sớm khắc phục.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, phối hợp với BHXH phổ biến các chính sách về BHXH, BHYT rộng rãi đến người dân trên địa bàn. 
 

"Đà Nẵng luôn nhất quán mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và gia tăng người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Để thực hiện mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cần phối hợp chặt với các đơn vị, đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong quá trình hoạt động.", Chủ tịch Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Cục thuế và BHXH thành phố tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Sở Y tế phối hợp với BHXH thành phố trong thực hiện các chính sách về BHYT, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà tình hình mua sắm, vật tư y tế gặp khó khăn. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc thì báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời.

THUỶ THANH
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT