Tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Đăng ngày 20-09-2022 17:11

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 13-9-2022 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về lĩnh vực thủy sản; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Đồng thời, đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát, thanh tra truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác một cách đầy đủ, minh bạch và đảm bảo thực hiện việc kiểm soát ngăn chặn các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo Luật Thủy sản năm 2017 và các hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu (EC). Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU theo nội dung Công văn số 4609/BNN-TCTS ngày 19-7-2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác IUU.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện như tuyên truyền sâu rộng cho ngư dân, cộng đồng dân cư ven biển, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan về Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, đánh dấu tàu cá, ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản và các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; dự thảo các văn bản thay thế các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng Đại diện và Kiểm soát nghề cá để phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, ưu tiên bố trí nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cho cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương như Ban quản lý cảng cá, Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cả, Chi cục Thủy sản... Kiểm soát, thống kê số lượng tàu cá của thành phố, tàu cá của tỉnh khác rời, cập cảng cá Thọ Quang; phân tách được sản lượng khai thác của tàu cá của thành phố và sản lượng của tàu cá của tỉnh khác. Thực hiện đầy đủ quy trình giám sát sản lượng thủy sản từ khai thác bốc dỡ qua càng, có đối chiếu với hồ sơ tàu, giám sát hành trình, nhật ký khai thác, để đảm bảo sản lượng qua cảng không vi phạm khai thác IUU. Đảm bảo thực hiện đúng quy định việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; thực hiện nhập dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo quy định để đáp ứng yêu cầu việc tra cứu thông tin, quản lý tàu cá…

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các quận có quản lý tàu cá tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân của các đơn vị trực thuộc và lực lượng chức năng liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các đơn vị trực thuộc trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiêm túc tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU gây ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch UBND các quận có quản lý tàu cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả chỉ đạo, điều hành trong công tác chống khai thác IUU, nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung của Kế hoạch này. Phối hợp với chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế; đặc biệt là các quy định liên quan chống khai thác IUU, khắc phục các khuyến nghị của EC. Hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU về UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố có trách nhiệm phối hợp với chính quyền các cấp, sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến pháp luật thủy sản và các văn bản liên quan về an ninh, biên giới biển cho ngư dân; chỉ đạo các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng phối hợp thực hiện nội dung của Kế hoạch này và xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền; chỉ đạo bộ phận tham gia Văn phòng đại diện Kiểm soát nghề cá thực hiện kiểm tra tàu cá rời, cập cảng và xử lý vi phạm tại Cảng cá Thọ Quang.

Đồng thời, chỉ đạo các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuẩt bến, nhập bến theo đúng quy định của pháp luật, trong đó: không giải quyết cho tàu cá xuất đi biển đối với tàu cá chưa được Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cả Thọ Quang chứng thực rời cảng cá vào sổ danh bạ thuyền viên; tàu cá có dấu hiệu vi phạm do Văn phòng đại diện Kiểm soát nghề cá hoặc Thanh tra - Pháp chế Chi cục Thủy sản gửi danh sách; Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang/Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp cùng Chi cục Thủy sản, Văn phòng đại diện Kiểm soát nghề cá và Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang chia sẻ thông tin tàu cá vi phạm và kết quả xử lý.

UBND thành phố giao UBND các quận: Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND các phường có quản lý tàu cá chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thông tin truyền thông, tập huấn, phổ biến các quy định về khai thác IUU đến ngư dân.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT