Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Đăng ngày 12-10-2022 23:03, Lượt xem: 998

9 tháng đầu năm 2022, thành phố tiếp tục đối mặt với những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, những tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19 và vướng mắc, khó khăn kéo dài, chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án liên quan đến đất đai... đã tác động trực tiếp đến các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, Trung ương đã ban hành các chính sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cả nước, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Đảng bộ, chính quyền các cấp các ngành cùng với sự chung sức của nhân dân và cộng doanh doanh nghiệp đã đồng lòng, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với Chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội". Với quyết tâm đó, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng khởi sắc trên nhiều lĩnh vực; một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá trong quý III/2022 đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của 9 tháng năm 2022.

(Nội dung cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác