Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường dự án Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc
Đăng ngày 22-11-2022 19:59, Lượt xem: 209

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 18-11-2022 quy định bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa dự án Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

Đất ở đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Cầm, tại các vị trí 1, 2, 3, 4, 5 cùng có hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất là 2. Hệ số điều chỉnh giá đất này áp dụng cho bảng giá đất quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nội dung phê duyệt tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác