Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐ-CP
Đăng ngày 06-12-2022 11:36, Lượt xem: 139

Ngày 29-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6558/UBND-TH về triển khai thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, nội dung của mỗi chỉ tiêu thống kê gồm: Khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu của chỉ tiêu thống kê và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. Nguyên tắc biên soạn chi tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:  Bảo đảm thực hiện tập trung, thống nhất tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê). Bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP; đáp ứng việc tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu GDP, GRDP dễ dàng, thuận tiện và bình đẳng. Bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và kết nối ở tất cả các bước của quy trình biên soạn. Bảo đảm tính logic, tương thích, phù hợp giữa số liệu GDP, GRDP và các chỉ tiêu vĩ mô khác. Nghị định số 94/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

UBND thành phố giao Cục Thống kê thành phố chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, UBND các quận huyện và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.

UBND thành phố giao các sở ban ngành và UBND các quận huyện căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, định kỳ thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu đầu vào cho Cục Thống kê thành phố bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực trạng phát triển kinh tế xã hội các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Sử dụng thống nhất số liệu, thông tin thống kê do cơ quan có thẩm quyền (Cục Thống kê thành phố) công bố, trường hợp có thiếu sót, sai lệch, yêu cầu chủ động làm việc với Cục Thống kê thành phố, đồng thời báo cáo UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo. Phối hợp với Cục Thống kê thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống báo cáo thống kê điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng thực hiện chế độ báo cáo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng số liệu thống kê kinh tế xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cho công tác tham mưu quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác