Infographics: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022
Đăng ngày 09-01-2023 17:00, Lượt xem: 239

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, cùng với sự chung sức của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, thành phố đặc biệt chú ý đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm ưu tiên phục hồi các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bức phá, là điểm sáng đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố trong năm 2022. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và thực hiện hiệu quả. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 cụ thể như sau:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác