Infographic: Một số giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Đăng ngày 09-01-2023 17:34, Lượt xem: 445

Với mục tiêu tiếp tục triển khai hiệu quả phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác