Tăng cường kiểm tra, thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, sử dụng pháo
Đăng ngày 19-01-2023 15:20

Ngày 16-1, UBND thành phố ban hành Công văn số 238/UBND-CATP yêu cầu các sở, ban, ngành, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, phường, xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, vận động, giao nộp, thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác quản lý, sử dụng pháo năm 2023.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Phối hợp tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với thực tế của ngành, đơn vị, địa phương mình; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền với nội dung thiết thực, hiệu quả đến từng nhóm đối tượng, địa bàn có nguy cơ cao; kiên trì vận động xoá bỏ phong tục, tập quán sử dụng vũ khí trong nhân dân; tiếp tục phố biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137.

UBND thành phố giao Công an thành phố tổ chức thực hiện tốt các công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn, nhất là hoạt động trên không gian mạng.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức vận động nhân dân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm. Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo Luật số 14 và Nghị định 137; thường xuyên tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng pháo. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Bên cạnh đó, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử điểm, lưu động các vụ án liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Thường xuyên thống kê, tổng hợp tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong công tác; những tập thể, cá nhân có thành tích trong quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố nắm, chỉ đạo, đề nghị điều chỉnh và quyết định khen thưởng phù hợp với thực tiễn tình hình.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, vận động thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo cơ quan Quân sự các cấp tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã trang bị trong lực lượng Quân đội và Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố nhằm quản lý chặt chẽ không để tội phạm lợi dụng chiếm đoạt, sử dụng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND thành phố tổ chức mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ theo đúng quy định pháp luật, nhất là những dịp lễ, tết, sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Bộ Chí huy Quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Kế hoạch phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố để chủ động phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm như khu vực cửa khẩu cảng biển, khu vực biên giới biển, khu vực bến, bãi tàu thuyền thường xuyên ra vào, đặc biệt chú ý các tàu, thuyền buôn bán có quan hệ tiếp xúc với tàu nước ngoài để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, buôn lậu trái phép các loặi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện vận động toàn dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lưu hành trái phép.

UBND thành phố giao Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Tổng đài 1022, phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật số 14, Nghị định 137 và các quy định có liên quan; những nguy cơ, tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép và các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng; tập trung đưa tin, bài về công tác bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm của các lực lượng chức năng, những gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng để phát hiện, trao đôi thông tin, phối hợp, hỗ trợ Công an thành phố đấu tranh, triệt phá đường dây, băng nhóm, đối tượng lợi dụng không gian mạng mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Sở Công Thương có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ nhằm kịp thời chấn chỉnh khắc phục thiếu sót và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo Luật số 14 và Nghị định 137; tăng cường phối hợp, trao đổi, thông tin với lực lượng Công an thành phố về các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có biểu hiện mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Tổ chức học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên vi phạm. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy đinh của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa trong dịp lễ, tết Nguyên đán và các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác này; xem xét, tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt, để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với đoàn viên, hội viên và toàn dân không vi phạm các quy định của Luật số 14, Nghị định 137; đồng thời vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc; chủ động cung cấp, phản ánh thông tin về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến các cơ quan chức năng để xác minh, kiểm tra, xử lý, không đốt pháo trong các dịp lễ, Tết và đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu; vận chuyển hàng hóa; phương tiện xuất nhập cảnh qua đường biển, đường hàng không; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xuất nhập khẩu, buôn lậu, tàng trữ, vận chuyên trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố phối hợp với Công an thành phố thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, truy tố đưa ra xét xử điểm, lưu động các vụ án liên quan đến các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép trên địa bàn thành phố, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm thường xuyên tham mưu cấp ủy đảng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật số 14, Nghị định 137; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn quản lý; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Tổ chức cho các khu phố, tổ dân phố, thôn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp với lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

UBND thành phố giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Địa phương, cơ quan, đơn vị nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc sản xuât, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

MINH LAN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác