Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 10
Đăng ngày 12-03-2023 05:43

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023; Gia hạn thời gian thuê 2 khu đất đối với Bưu điện thành phố Đà Nẵng; Tiếp tục triển khai các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 6-3 đến 10-3-2022.

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Ngày 10-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Theo kế hoạch, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 sẽ tổ chức lúc 6h30 phút ngày 26-3-2023 tại vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng giao Bình Minh 6, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung tổ chức ở cấp thành phố gồm:

Thi chạy bộ đồng hành 1km: đối tượng tham gia là 700 người đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Vùng III Hải quân, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375, Công an thành phố, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Chạy bộ đồng hành 1km: Đối tượng tham gia là 2.500 người đến từ: Thành Đoàn Đà Nẵng; Sở Giáo Dục Và Đào Tạo; Liên Đoàn Lao Động Thành Phố; Hội Lhpn Thành Phố; Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ; Đoàn Khối Các Cơ Quan Thành Phố; Đại Học Đà Nẵng; 7 Quận, Huyện.

Ở cấp quận, huyện: Tùy theo điều kiện của từng địa phương có thể xem xét tổ chức trước ngày 15-4-2023 tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thuận tiện trong công tác tập trung người dân tham gia.

Gia hạn thời gian thuê 2 khu đất đối với Bưu điện thành phố Đà Nẵng

Ngày 7-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 66 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu và văn bản số 400/QĐ-UBND về việc gia hạn thuê đất đối với khu đất tại số 96 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 399, UBND thành phố cho phép Bưu điện thành phố Đà Nẵng gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 66 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Khu đất có diện tích 153,4m2; Mục đích sử dụng là Đất thương mại, dịch vụ; Thời gian thuê đất: 05 (năm) năm, kể từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-12-2027; Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo Quyết định số 400, UBND thành phố cho phép Bưu điện thành phố Đà Nẵng gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 96 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Khu đất có diện tích: 54,8m2; Mục đích sử dụng là Đất thương mại, dịch vụ; Thời gian thuê đất: 05 năm, kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2027; Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố giao các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Tiếp tục triển khai các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Ngày 8-3, UBND thành phố hành văn bản số 956/UBND-CATP về việc tiếp tục triển khai các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại các văn bản chỉ đạo đã ban hành về phòng cháy chữa cháy; Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; Bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH trong dự toán ngân sách ngắn hạn, trung hạn và hằng năm.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố trong công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chủ trì, theo dõi việc xây dựng, lắp đặt và kiểm tra, ra soát tổ chức duy tu, sửa chữa kịp thời thường xuyên hệ thống trụ nước chữa cháy, các bể chứa, hố thu, bến lấy nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy theo quy định.

Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH; có văn bản phân công rõ trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chế tài xử lý. Công khai các dự án, công trình không chấp hành quy định về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 30/8/2023.

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày 7-3, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế; phối hợp với sở, ban, ngành thực hiện kiểm tra, xử phạt các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn kịp thời theo đúng quy định của pháp luật thuế; Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn là đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; Đẩy mạnh tuyên truyền về điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và lợi ích của việc áp dụng này đến người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng phải thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp;

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng và các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp với Cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, đồng thời tập trung tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; Tuyên truyền nội dung mới của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các Chi cục Thuế thực hiện rà soát, xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng xuất hóa đơn kịp thời theo quy định của pháp luật; Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

Người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn thông báo của cơ quan thuế;

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế thành phố để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác