Lịch công tác tuần 21 năm 2023 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 22-05-2023 07:45, Lượt xem: 388
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 22/05

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo liên quan đến vấn đề điều phối đất

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đi công tác đến hết ngày 31/5/2023

Theo Ch/trình

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi công tác đến hết ngày 25/5/2023

Theo Ch/trình

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

PHGB, tầng 3

-15:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

78A Duy Tân

Thứ Ba 23/05

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh Hội ý TT Thành ủy

 

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe BQL ATTP TP báo cáo nội dung tham mưu

PH số 1, tầng 3

-10:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến tiếp xã giao đoàn tàu Hải quân Trung Quốc

PKT 1, tầng 2

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp BTV thành ủy

PH Thường trực

-14:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc với Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Theo Ch/trình

Thứ Tư 24/05

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh Nghe Sở KHĐT báo cáo Công văn số 1334/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 15/5/2023 (Cầu Biện) và Công văn số 1238/SKHĐT-DN ngày 08/5/2023 về Dự án khu nhà sở và dịch vụ Tuyên Sơn, Sở XD báo cáo Công văn số 3330/SXD-HTKT ngày 13/5/2023 phương án xử lý thoát nước kiệt 16 đường Bà Bang Nhãn

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự khai mạc Hội thảo "Phát triển kinh tế biển ở Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra"

PH số 2, tầng 2

-08:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo Công văn số 1333/UBND-TTVHTT của UBND quận Hải Châu

PH số 1, tầng 3

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh Đi công tác Hà Nội

 

-14:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo chuyên đề văn hóa

PH số 1, tầng 3

Thứ Năm 25/05

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở KHĐT báo cáo CV số 1278/SKHĐT-KGVX ngày 10/5/2023 về tầng cao và số phòng học tối đa và Công văn số 1147/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 26/4/2023 về dự án TT Logistics Hòa Nhơn; Sở XD báo cáo CV số 3058/SXD-QLCL ngày 05/5/2023 về HTKT Khu số 5 TT đô thị mới Tây Bắc

HT số 1, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo chuyên đề về công tác xuất bản

PHGB, tầng 3

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Hội nghị thông tin thời sự

HT số 3, tầng 2

Thứ Sáu 26/05

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Lê Quang Nam,Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Hội thảo Chuyển đổi số

HT số 1, tầng 2

-14:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự buổi làm việc với Bộ KHĐT

PH số 2, tầng 2

-15:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo về thực hiện chương trình TCMR

PHGB, tầng 3

Thứ bảy 27/05

 

C

 

-20:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh Dự chương trình Ấm áp tình người

 

 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác