Sơn Trà: Tập huấn quy trình đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính và số hóa hồ sơ
Đăng ngày 19-05-2023 18:00, Lượt xem: 52

Chiều 19-5, UBND quận Sơn Trà tổ chức Tập huấn Quy trình đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính trên địa bàn quận và Quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử thành phố cho cán bộ, công chức các phường trên địa bàn quận.


Quang cảnh buổi Tập huấn

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Phòng Nội vụ quận hướng dẫn Quy trình đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính.

Việc đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính là hoạt động định kỳ hằng năm nhằm theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nội dung, chương trình cải cách hành chính trên địa bàn quận Sơn Trà; đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Chủ động theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện; rút ra những bài học kinh nghiệm và có những điều chỉnh phù hợp áp dụng cho giai đoạn tiếp theo; tạo động lực thúc đẩy công tác cải cách hành chính của quận.

Ngoài ra, tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm CNTT thành phố hướng dẫn Quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử thành phố. Qúa trình số hóa phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, toàn vẹn dữ liệu của hồ sơ, giấy tờ được số hóa và tính hoàn thiện về nội dung, quy trình số hóa.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác