Phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội
Đăng ngày 26-05-2023 19:37, Lượt xem: 197

Chiều 26-5, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23-12-2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.


NHCSXH thành phố và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Theo nội dung ký kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Chi nhánh NHCSXH thành phố sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đến các tầng lớp nhân dân; Phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Từ đó tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng của NHCSXH thành phố trong nhiều năm qua. NHCSXH thành phố cùng các ngành, các cấp nói chung, trong đó có Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện tốt việc cho vay, hỗ trợ, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố rất quan tâm, chăm lo cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách. Điều này thể hiện qua các hoạt động, chương trình, chinh sách đã được ban hành và hàng năm, thành phố thực hiện ủy thác qua NHCSXH kinh phí để chăm lo cho các đối tượng. Đồng thời, đề nghị NHCSXH thành phố quản lý, kiểm soát tốt nguồn tiền được ủy thác, cho vay, các nguồn quỹ, đảm bảo phát huy hiệu quả của các hoạt động tín dụng.

Sau Lễ ký kết, hai bên thực hiện rà soát điều chỉnh những nội dung trong Kế hoạch cho thật sát với tình hình thực tế của thành phố; lên các kế hoạch, hoạt động thiết thực, cụ thể; đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm và đề ra hoạt động cho những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ cơ sở để Kế hoạch được triển khai có hiệu quả. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cùng tham gia giám sát, phản biện xã hội thực thi chính sách, hoạt động tín dụng và vận động nhân dân tham gia tốt các cuộc vận động.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác