Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 21
Đăng ngày 27-05-2023 18:08, Lượt xem: 72

Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ; Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị, địa phương; Phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 22-5 đến 26-5-2023.

Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ

Nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân; tạo điều kiện, phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ nghèo đơn thân tại quận Cẩm Lệ, ngày 23-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 4074/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án "Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2023-2025" do Tổ chức Trẻ em Việt Nam tài trợ.

Dự án thực hiện mục tiêu 100 hộ gia đình phụ nữ nghèo đơn thân tại quận Cẩm Lệ được hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ về cải tạo môi trường sống, hỗ trợ về giáo dục cho con cái và tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức để cải thiện và phát triển cuộc sống cho bản thân họ và gia đình.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 5-2023 đến tháng 12-2025 với tổng vốn hơn 1,7 tỷ đồng.

Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Ngày 22-5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCĐCCHC thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC thành phố Đà Nẵng.

Tổ trưởng Tổ giúp việc là Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính. Thành viên Tổ giúp việc là đại diện các cơ quan đơn vị liên quan.

Tổ giúp việc có  trách nhiệm tổng hợp, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính theo yêu cầu của Trung ương, của thành phố; đề xuất Ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo, cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khi được phân công.

Ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị, địa phương

Ngày 23-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND về Ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2022. Việc đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác phòng, chống tham nhũng của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Phạm vi đánh giá là công tác phòng chống tham nhũng ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16-12-2021 đến 15-12-2022.

Tổng điểm các tiêu chí đánh giá là 100. Trong đó: Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (25 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (40 điểm); Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng (30 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng (5 điểm).

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố ban hành văn bản triển khai việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác đánh giá; xác định thời kỳ đánh giá, thời hạn nộp báo cáo và hồ sơ đánh giá của các đơn vị. Trường hợp cần thay đổi bộ chỉ số cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 28-4-2022 của UBND thành phố.

Phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nhằm kết nối giao thông vận tải giữa huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực huyện Hòa Vang và thị xã Điện Bàn, ngày 23-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về Phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dự án Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Vị trí xây dựng cụ thể gồm: Điểm đầu giao với Quốc lộ 14B tại KM31+087, thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang; Điểm cuối khớp nối với dự án Tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, thuộc xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Quy mô mặt cắt ngang gồm 4 làn xe; Diện tích đất sử dụng khoảng 6,3ha, trong đó 5,76ha phia Đà Nẵng và 0,54ha phía Quảng Nam.

Dự án là công trình giao thông cấp II; Dự án nhóm B; Tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2022-2026.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác