Triển khai Thông báo số 14/TBHĐND ngày 21-4-2023 của Thường trực HĐND thành phố
Đăng ngày 28-05-2023 20:51, Lượt xem: 127

Ngày 24-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2646/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện Thông báo số 14/TBHĐND ngày 21-4-2023 của Thường trực HĐND thành phố.

Liên quan đến Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 21-4-2023 về kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại buổi làm việc với huyện Hòa Vang về kết quả triển khai các Nghị quyết của HĐND thành phố liên quan đến huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện Hòa Vang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 14-10-2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trường hợp vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; cơ chế, chính sách của thành phố liên quan đến Hòa Vang, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, ban hành cơ chế, chính sách để phát huy tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho huyện Hòa Vang phát triển nhanh, bền vững.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoà Vang và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thành lập Tổ Công tác của thành phố hỗ trợ huyện Hòa Vang trong công tác quy hoạch; đảm bảo các tiêu chí, thủ tục liên quan để Hòa Vang trở thành Thị xã (đô thị loại IV) vào năm 2025. Trong đó, chú trọng tập trung tham mưu, đề xuất liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thành 18/63 tiêu chí chưa đạt nhằm đảm bảo đủ điều kiện để đạt đô thị loại IV.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoà Vang, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Trong đó, cần chú trọng xây dựng định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên địa bàn huyện Hòa Vang theo hướng là cửa ngõ kết nối với các huyện Tây Bắc tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên, là tiểu trung tâm kinh tế đa ngành của thành phố; mở rộng không gian và phát triển các đô thị mới về hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị sườn đồi, đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoà Vang.

UBND huyện Hoà Vang khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang, quy hoạch chung của 11 xã, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn; cùng với UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giải tỏa đền bù các dự án khu công nghiệp trên địa bàn sau khi các ngành liên quan hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Hoà Vang khẩn trương nghiên cứu xây dựng vùng đệm thoát lũ các sông, suối; hành lang thoát lũ, lập quy hoạch tổng thể gắn với các dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực thượng nguồn, nguồn nước sạch của thành phố; đầu tư trạm trung chuyển rác trên địa bàn huyện.

Sở Giao thông vận tải (điều hành dự án đường Quốc lộ 14B), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý các dự tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn huyện như đường ĐT601, đường Vành đai phía Tây, đường Vành đai phía Tây 2, cầu Quảng Đà, đường ĐH2 - Quốc lộ 14G - ĐH5 - đường vành đai phía Tây và các tuyến đường trục chính trong quy hoạch chung thành phố; sớm bàn giao hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư cho huyện quản lý, khai thác.

Các Sở: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với UBND huyện Hoà Vang và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét đầu tư xây dựng Bệnh viện Bắc Hòa Vang; Nhà văn hóa thiếu nhi khu vực Tây Bắc thành phố; Cụm công nghiệp Hòa Tiến, Hòa Khương; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Chợ Hòa Phước, đầu tư nâng cấp chợ Túy Loan để phục vụ du lịch; thực hiện rà soát, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện gắn với phát triển du lịch; đầu tư, nâng cấp mở rộng các trường học trên địa bàn nhằm đảm bảo đạt chuẩn quốc gia với tiêu chí phát triển huyện Hòa Vang đạt đô thị loại IV.

Đối với kiến nghị của huyện Hòa Vang về các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, UBND huyện Hòa Vang nghiên cứu xây dựng chính sách tổng thể hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật: gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) thẩm định; trình UBND thành, cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về điều chỉnh quy định quy mô diện và mở rộng đối tượng được hưởng lợi chính sách từ Nghị quyết 254/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030, UBND huyện Hoà Vang rà soát, tổng hợp nhu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn và các vướng mắc liên quan đến việc giao đất, giao rừng, tạo điều trong việc đăng ký thực hiện trồng rừng gỗ lớn theo Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND; gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, có văn bản trả lời huyện Hoà Vang theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết; hoàn thành trước ngày 15-6-2023.

Đối với các kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn, nhất là những công trình quy mô lớn nhằm đảm bảo tiêu chí đạt đô thị loại IV và liên quan đến điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hoà Vang và các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn những danh mục, dự án thực sự cấp thiết đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, đồng thời chú trọng nguồn lực thực hiện, đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Hòa Vang, đặc biệt tiêu chí đạt đô thị loại IV; trình UBND thành phố báo cáo, đề xuất HĐND điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 20212025 theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, tiến hành rà soát các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện bảo đảm không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng trong quá trình thực hiện, đồng thời, chủ động cân đối nguồn lực để triển khai theo thứ tự ưu tiên, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sở Tài chính phân bổ sớm, đủ vốn để UBND huyện Hoà Vang thực hiện đối với vốn sự nghiệp do ngân sách thành phố cân đối theo quy định.

Về triển khai Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trương thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ UBND huyện Hòa Vang trong công tác truyền thông, quảng bá các mô hình, sản phẩm nông nghiệp, kết nối công ty lữ hành nhằm đẩy mạnh phát triển, khai thác loại hình trên địa bàn huyện Hòa Vang; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu có các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tiếp cận khoa học kỹ thuật và các phương pháp sản xuất tiên tiến, đầu ra sản phẩm nông nghiệp...; kỹ năng về kinh doanh du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

Đối với kiến nghị đề nghị Cục Thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành giải pháp để việc thực hiện phân cấp nguồn thu theo Nghị quyết của HĐND thành phố đồng bộ với nghiệp vụ chuyên môn, số thu được phản ánh vào ngân sách huyện kịp thời, hạn chế bước trung gian (rà soát, tổng hợp, điều chỉnh số thu giữa thành phố và huyện), Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Hoà Vang và các đơn vị liên quan nghiên cứu việc phân cấp nguồn thu theo Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 để rà soát, phân công các cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế cho phù hợp với tình hình mới, có cơ chế điều hành chặt chẽ trong triển khai việc phân cấp nguồn thu và điều hành thu, chi ngân sách.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan (Sở Tài chính, Cục Thuế, Chi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, UBND huyện Hoà Vang...) trong quá trình quản lý thu đối với doanh nghiệp và xử lý các nghiệp vụ tài chính liên quan; rà soát việc phân cấp nguồn thu này gắn với nhiệm vụ chi của huyện Hòa Vang (chi đầu tư và chi thường xuyên) đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Về đẩy nhanh tiến độ đầu tư hình thành Cụm công nghiệp Hòa Nhơn và các cụm công nghiệp khác trên địa bàn huyện nhằm tăng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn, tăng nguồn thu mang tính bền vững cho ngân sách huyện, UBND huyện Hoà Vang khẩn trương hoàn thành công tác giải tỏa đền bù (bao gồm 01 hồ sơ đất ở, 07 hồ sơ đất nông nghiệp) trong tháng 5-2023. Trong đó lưu ý về công tác quản lý, tránh tình trạng lấn chiếm đất sau khi thu hồi; khẩn trương tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Về việc việc duy trì các chính sách hỗ trợ giai đoạn sau 2025 và bổ sung đối tượng phù hợp được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND thành phố về quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố, UBND các quận/huyện tổ chức điều tra, rà soát các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ theo nghị quyết để kịp thời hỗ trợ đến người dân nhằm sớm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc duy trì các chính sách hỗ trợ giai đoạn sau 2025 và bổ sung đối tượng phù hợp được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND; báo cáo UBND thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác