Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 28-05-2023 17:51, Lượt xem: 136

Ngày 19-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng được đánh giá bao gồm: 06 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) và 01 huyện (Hòa Vang);

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố;

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố: Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Công an thành phố (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ).

Cụ thể, các tiêu chí đánh giá và trọng số của từng chỉ số thành phần DDCI đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (15%); Tính năng động và hiệu lực thi hành (20%); Chi phí thời gian (10%); Chi phí không chính thức (10%); Cạnh tranh bình đẳng (15%); Hỗ trợ doanh nghiệp (10%); Thiết chế pháp lý (10%); Tính ứng dụng công nghệ thông tin (10%).

Các tiêu chí đánh giá và trọng số của từng chỉ số thành phần DDCI đối với cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (15%); Tính năng động và hiệu lực thi hành (20%); Chi phí thời gian (10%); Chi phí không chính thức (10%); Cạnh tranh bình đẳng (15%); Hỗ trợ doanh nghiệp (10%); Thiết chế pháp lý (10%); Tính ứng dụng công nghệ thông tin (10%).

Các tiêu chí đánh giá và trọng số của từng chỉ số thành phần DDCI đối với UBND các quận, huyện gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (15%); Tính năng động và hiệu lực thi hành (20%); Chi phí thời gian (10%); Chi phí không chính thức (10%); Cạnh tranh bình đẳng (15%); Hỗ trợ doanh nghiệp (5%); Thiết chế pháp lý (10%); Tính ứng dụng công nghệ thông tin (10%); Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất (5%).

UBND thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng chủ trì triển khai khảo sát; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị và tổ chức công bố công khai hàng năm theo quy định. Kịp thời cung cấp thông tin trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp để Sở Thông tin và Truyền thông thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền về Bộ chỉ số DDCI Đà Nẵng.

Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng, Bộ phận một cửa tại các UBND các quận, huyện, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và Liên minh Hợp tác xã thành phố: phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Quyết định 1033/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 30-5-2022 của UBND thành phố.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác