Đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án
Đăng ngày 30-05-2023 16:25, Lượt xem: 180

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2597/UBND-ĐTĐT ngày 22-5-2023 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc UBND thành phố thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án.

Theo đó, các cơ quan được lấy ý kiến về thẩm định chủ trương đầu tư cần nghiêm túc thực hiện việc tham gia ý kiến đảm bảo đúng thời gian quy định. Kể từ ngày 18-5-2023, rút ngắn thời gian các đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ chủ trương đầu tư không quá 7 ngày làm việc (hiện nay quy định không quá 10 ngày làm việc), phấn đấu giảm thời gian thẩm định chủ trương đầu tư 10 ngày làm việc so với quy định.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện lấy ý kiến về chủ trương đầu tư đối với các đơn vị phù hợp với công việc, mục tiêu, tính chất của từng dự án, tránh trường hợp lấy ý kiến các đơn vị không liên quan, không cần thiết làm kéo dài thời gian thực hiện chủ trương đầu tư.

Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện được giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành việc lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trước tháng 12 năm 2023. Sau thời gian trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố điều chuyển kể hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình cấp thiết khác.

Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập, trình thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư để làm cơ sở bố trí vốn năm 2023; tổ chức đấu thầu, khởi công dự án. Các cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm định bố trí sắp xếp cán bộ, phối hợp với các cơ quan có liên quan và chủ đầu tư để rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ.

Trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, trình thẩm định phê duyệt dự án các cơ quan đơn vị được giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm định, các cơ quan được lấy ý kiến để kịp thời giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có) nhằm đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ chất lượng dự án được giao.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác