Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 22
Đăng ngày 04-06-2023 09:11, Lượt xem: 85

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024; Thành lập Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023; Thành lập Hội động và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; Tăng cường công tác quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 29-5 đến 2-6-2023.

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Để đảm bảo công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-6, ngày 1-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 2782/UBND-SGDĐT về tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đảm bảo an toàn, trung thực, khách quan, có phương án dự phòng các tình huống bất thường có thể xảy ra; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của kỳ thi; thông báo rộng rãi Quy định thi và tuyển sinh để giáo viên, phụ huynh, học sinh biết.

Chủ trì, chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm kinh phí tổ chức Kỳ thi, thẩm tra các nội dung phát sinh (nếu có) đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm. được chọn làm - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị tại các

Các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

Thành lập Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Ngày 30-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND về Thành lập Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 do Đại tá Nguyễn Hữu Bưu – Phó Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố làm Tổ trưởng. 3 Tổ phó gồm: Thượng tá Nguyễn Thành Trung – Phó Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố; ông Võ Thu Tùng – Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Đặng Lê Kim Hòa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp được bố trí tại khu vực bãi bắn. Thời gian triển khai từ 19h đến sau khi kết thúc bắn 30 phút trong các ngày tổ chức bắn pháo hoa.

Các thành viên của Trung tâm duy trì nghiêm chế độ trực, có mặt thường xuyên tại vị trí bố trí của Trung tâm. Khi xảy ra tình huống, phân công thành viên của Trung tâm trực tiếp kiểm tra hiện trường nơi xảy ra các tình huống về tai nạn, sự cố, thảm họa để chỉ đạo, điều hành, diễu phối các hoạt động khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Thành lập Hội động và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố

Ngày 30-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về Thành lập Hội động và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định là ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố; Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Phan Thanh Long -–Chánh Thanh tra thành phố. Các ủy viên Hội động là lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tổ giúp việc do Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng, Thanh tra thành phố làm Tổ trưởng. Thành viên là công chức phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị liên quan.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm theo Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn; tổ chức công bố kết quả đánh giá, chấm điểm sau khi Chủ tịch UBND thành phố đã có ý kiến phê duyệt.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tài liệu tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị, tổng hợp, trình kết quả cho Hội đồng thẩm định và thông tin để các đơn vị bổ sung, phản hồi. Trình Hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá kết quả và hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định công bố kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm.

Tăng cường công tác quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố

Ngày 1-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 2779/UBND-STNMT về Tăng cường công tác quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố.  Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong công tác thẩm định và trình UBND thành phố các nội dung liên quan; Phối hợp cơ quan thuế kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Công an thành phố công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; chỉ đạo công an các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo UBND cấp xã, phường thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, phường khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác